Black luxury CAR
Kredyt na samochód z zagranicy. Jak się do tego przygotować?
22 sierpnia 2016
new red car with key on hand isolated on white background
Na co zwracać uwagę przy wyborze kredytu samochodowego?
22 sierpnia 2016
Happy hispanic man showing the key of his new car

Bez tych dokumentów, bank i firma nie rozpatrzą wniosku o kredyt samochodowy wnioskującego

To jakich dokumentów ostatecznie będzie wymagał sprzedawca kredytu, wynika bezpośrednio od samego rodzaju dochodów wykazywanych przez potencjalnego klienta oraz samego samochodu (banki mogą wymagać bardziej szczegółowej dokumentacji, np. w przypadku finansowania egzemplarzy pochodzących z rynku wtórnego).

Za powszechnie przyjęty standard przyjmuje się:

 

osoby, które są właścicielami pozarolniczej działalności gospodarczej: sprzedawca kredu będzie wymagał prawdopodobnie bardzo szczegółowej dokumentacji. Przedsiębiorcy na ogół są zobowiązani do dostarczenia wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS dla spółek prawa handlowego. Poza tym, właściciele własnych biznesów mogą być poproszeni o dokumentu, potwierdzające brak zaległych zobowiązań wobec ZUS – najczęściej za okres ostatnich 3-6 miesięcy. Wielu sprzedawców kredytów samochodowych będzie oczekiwało na dostarczenie potwierdzenie o uregulowaniu swoich rachunków wobec fiskusa, wpłatach z tytułu podatku dochodowego oraz ewentualne zeznania roczne (w zależności od wybranej przez przedsiębiorcy formy opodatkowania).

osoby, które są właścicielami rolniczej działalności gospodarczej: podstawową dokumentację będzie stanowiło oryginalne zaświadczenie z Urzędy Gminy w celu udokumentowania prowadzenia działalności rolnej. Poza tym, rolnik może być poproszony o dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu wobec KRUS, potwierdzenie ostatniej wpłaty składki KRUS, a także kopie potwierdzające niezaleganie z tytułu podatku rolnego.

osoby zatrudnione na zasadach umowy o pracę: minimum formalności. Do ewentualnego podpisania umowy kredytowej wystarczy zaświadczenie o miesięcznych dochodach za okres ostatnich 3-6 miesięcy oraz o okresie zatrudnienia przez aktualnego pracodawcę.

renciści i emeryci: na ogół, banki i firmy sprzedające kredyty samochodowe wymagają od emerytów i rencistów zaświadczeń o otrzymywanych świadczeń z ZUS. Nierzadko, ta grupa kliencka bywa proszona o dostarczenie przyznania okresowych środków (dotyczy wyłącznie rencistów).

W szczególnych wypadkach, sprzedawca kredytu samochodowego, może prosić klienta o ustalenie pozostałych źródeł dochodu – ustalenia indywidualne, na ogół dot. klientów z obniżoną zdolnością kredytową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *